Facturatie

Facturatie

Maandelijks ontvangt u een factuur van de school. Hierdoor worden maaltijden en soep betaald voor de komende maand.

Daarnaast mag de school kosten aanrekenen voor deelname aan uitstappen en andere klasactiviteiten. Het maximumbedrag voor een volledig schooljaar (= maximumfactuur) bedraagt € 105 voor lagere schoolkinderen. Deze bedragen worden aangerekend via voorschotfacturen, nl. in september, december en maart €35 voor lagere schoolkinderen.

Het niet bestede bedrag wordt aan het einde van het schooljaar teruggestort op de bankrekening van de ouders.