Sociaal Emotioneel

Sociaal Emotioneel

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

‘Samen leren Samenleven’

Als schoolteam streven we ernaar dat alle kinderen vanuit een goed gevoel en zelfvertrouwen een eigen persoonlijkheid ontwikkelen . Op deze manier kunnen  ze in verschillende contexten en vanuit een juiste waarneming op een aanvaardbare en respectvolle manier in interactie gaan.

We willen dit realiseren door hen het volgende bij te brengen :

  • De nodige inzichten
  • Communicatieve en sociale vaardigheden
  • Attitudes

Een kind kan maar leren als het zich goed voelt !

Wanneer een leerling zich goed voelt en betrokken is, stimuleren we de leerling om mee het eigen leerproces te bepalen. We besteden veel aandacht aan  :

  • Succeservaringen !
  • Een warme aanpak met oog voor welbevinden .