Ziekte

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om de school en eventueel de busbegeleidster te verwittigen.

Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, volstaat een gedateerde verklaring die u als ouder ondertekent. U mag maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen. U vindt deze vier briefjes terug in de agenda van uw kind.

Een medisch attest is nodig:

  • als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt (ook bij verlenging)
  • als u in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt ingediend

De verklaring of het medisch attest wordt bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid) afgegeven of wordt naar de school gestuurd.