Beleidsondersteuner

Beleidsondersteuner

In mijn functie als beleidsondersteuner sta ik de directeur bij in de voorbereiding en uitvoering van het algemeen schoolbeleid.

Een greep  uit mijn takenpakket:
– meehelpen aan het algemeen beleid en uitwerken van schoolvisies
– schoolbezoeken en inschrijvingen coördineren
– opstellen van uur- en toezichtroosters
– organisatie opvang leerlingen bij afwezigheden van klastitularissen
– aanwezigheidsregisters controleren en opvolgen
– opvolgen doorstroom van de schoolverlaters in het secundair onderwijs
– uitwerken van allerhande regelingen in de schoolwerking
– Inspringen bij afwezigheid van de directeur
– Maar mijn grootste drijfveer is om voor elk kind een veilig en geborgen nest te creëren op onze school!

Wat kinderen doet groeien is een beetje hulp, een beetje hoop en iemand die oprecht in hen gelooft # (Magic Johnson)

 

Juf Ilse Janda