Directie

Directie

Als directeur zorg ik voor een warm onthaal op onze school voor elk kind en elke ouder !

Ik ondersteun het ganse schoolteam om ervoor te zorgen dat onze visie en ons pedagogisch project voor elk kind wordt waargemaakt.

Het doel daarbij is de kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden en de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken door alle onderwijsdeelnemers optimaal te betrekken.

Als directeur maak ik zeker de tijd om nauw betrokken te zijn en om een contact met de kinderen te onderhouden.

Ik zorg voor een goede communicatie en samenwerking met de ouders, het CLB en alle andere betrokken partners.

Ik ben  telefonisch of per e-mail bereikbaar . Tevens kan er ook een afspraak worden gemaakt om naar de school te komen.