Leren Leren

Leren Leren

‘Leren leren ‘ is iets wat in elke les aan bod komt.

We streven ernaar dat onze kinderen in het dagelijkse leven, altijd en overal, zelfstandig oplossingen kunnen vinden wanneer zij geconfronteerd worden met problemen.

We willen dat realiseren door  :

  • Structuren aan te bieden
  • Attitudes aan te leren
  • Strategieën te zoeken

die leiden tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij we rekening houden met de noden van elk kind.

Bij dit proces maken wij voortdurend gebruik van onze ‘denkmannetjes’ . (zie tekening)

Elk zelfontworpen mannetje heeft een metafoor. Via deze metafoor van beroepen worden de denkhandelingen verduidelijkt.

De leerkrachten kunnen via deze denkmannetjes het denk – en leerproces van de leerlingen verduidelijken .

Ze kunnen zo ook op een positieve manier tussenkomen en ondersteunen wanneer het denkproces minder vlot verloopt of niet lukt.

Via een lied en een dansje leren de leerlingen de denkmannetjes kennen.

Visuele ondersteuning in de klassen helpt hen om deze mannetjes en hun metafoor te onthouden.