Bewegen op school

Bewegen op school

Bewegen op school

Als GO! school willen we  liefst dagelijks beweging aanbieden !!

Naast de uren Lichamelijke Opvoeding ziet onze school het als een opdracht om alle leerlingen mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en dit te promoten. De leerlingen bewegen zo niet alleen meer tussen en na de lestijden, maar krijgen ook de smaak te pakken van een actieve leefstijl.

De school stelt volgende doelstellingen :

 • Leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren o.v.v. :
 • Bewegingstussendoortjes
 • Beweging stimulerend lesgeven
 • Leerlingen beseffen het belang van voldoende beweging en de relatie met andere gezondheidsfactoren door educatie in de klas
 • Leerlingen bewegen op een verantwoorde manier (in groep)

Bewegingsbeleid

Een gezonde, actieve en fitte levensstijl is van het grootste belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van onze leerlingen.

De school is de ideale omgeving om aan gezondheid te werken. De aanpak van een bewegingsbeleid op school is een noodzakelijk onderdeel van het opvoedingsproject van onze school die een gezonde, veilige en fitte levensstijl voor al haar leerlingen vooropstelt.

Wat willen we bereiken ?

 • Minder lang stilzitten op school !

Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot gezondheidsrisico’s, zelfs wanneer kinderen en jongeren voldoende bewegen (60 minuten matig intensief per dag). Daarom is een beleid rond minder lang stilzitten op school belangrijk.

We doorbreken het lang stilzitten op onze school door  :

 • Bewegingstussendoortjes tijdens de les
 • interactieve , beweging stimulerende lessen
 • rechtstaand opdrachten uitvoeren
 • software die je eraan herinnert even het zitten te onderbreken
 • een speelplaats die lang stilzitten ontmoedigt
 • actieve verplaatsingen voor schooluitstappen,  …
 • gezamenlijk bewegingsmoment voor de ganse school na de speeltijd van 11u, gedurende 2 minuten.
 • kleine voetbal / basket toernooitjes tijdens de middagspeeltijd

Het zijn één voor één voorbeelden die een plaats hebben  binnen het beleid rond minder lang stilzitten op school.

DE VOORDELEN !

De wetenschap is het erover eens: voldoende bewegen heeft grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus onmisbaar in het onderwijs! Bekijk hieronder de grootste voordelen.

Bewegen is gezond

Bewegen is erg goed voor je. Door te bewegen voorkom je overgewicht en blijf je gezond.

Betere concentratie

Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren.

Betere schoolprestaties

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.

Beter zelfbeeld

Bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.

Meer plezier

Bewegen toepassen in de klas maakt school leuker voor leerlingen en voor docenten.

Gemaakt om te bewegen

We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn er voor gemaakt.