Visie basisaanbod

Visie basisaanbod

Algemeen

In onze school staat maximaal ‘SAMEN LEREN en SAMEN LEVEN ‘centraal!

Onze school is een school waar we voor ALLE LEERLINGEN vanuit de klassenraad een weloverwogen traject uitstippelen. We kijken naar de specifieke noden en talenten van elk kind om van daaruit het onderwijsverhaal te starten. Elk kind is immers UNIEK!

We zien elk kind als individu en ook het leertraject wordt op deze manier benaderd. Via een duidelijke, doordachte planning en een overwogen leerstofkeuze volgt het multidisciplinaire schoolteam de evolutie van het kind op. Het welbevinden en de betrokkenheid van ALLE leerlingen wordt op de eerste plaats gezet. Het leerplezier moet centraal staan! ‘Zich blij, veilig en thuis voelen op onze school’ creëert zelfvertrouwen, enthousiasme, leergierigheid, samenwerking en openheid om te leren.

We besteden veel aandacht aan het proces van Leren Leren.  Met het oog op zelfstandig functioneren in verschillende contexten leren we leerlingen structuren, attitudes en strategieën aan. We gebruiken hiervoor onze eigen methode met ‘denkmannetjes‘ die de leerlingen helpen om de denkstrategieën te leren.

Wij zijn een neutrale school waar iedereen welkom is! We stemmen ons onderwijsaanbod af op de interesses en leefwereld van de leerlingen. We werken ervaringsgericht en we voorzien opdrachten en werksituaties in functionele, taakgerichte contexten om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op maatschappelijke en sociale integratie. Het erkennen en gebruiken van de diversiteit van kinderen is hierbij voor ons van groot belang…

Om dit te kunnen waarmaken zetten we als team heel sterk in op levenslang leren voor het ganse team!

We werken samen in een open en eerlijke dialoog met alle betrokkenen om elk kind een optimaal leertraject te laten doorlopen! We betrekken ouders, CLB en andere partners om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op ‘de leerlingen’.

Iedereen die betrokken is  moet zich goed voelen bij ons op school. We zijn een  school waar IEDEREEN ALLE kansen krijgt om maximaal SAMEN te LEVEN en SAMEN te LEREN!!